Za niedopełnienie obowiązków związanych z przeprowadzeniem szkoleń BHP pracodawcy grozi kara finansowa. Przedsiębiorca może zostać ukarany w sytuacji, gdy nie przeprowadza szkoleń wstępnych, nie wykonuje szkoleń okresowych w terminie lub nie prowadzi dokumentacji szkoleniowej/popełnia błędy w trakcie jej prowadzenia (np. dokumentacja jest niekompletna).

 

 

Bez wymaganego szkolenia BHP nie można
pracownika dopuścić do pracy art. 2373
§ 1 i § 2 KP. 

 

Zgodnie z art. 283. § 1. każda osoba, która jest odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy lub też kieruje pracownikami czy innymi osobami fizycznymi i nie przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może zostać ukarana grzywną wynoszącą od 1 000 zł do 30 000 zł.

Przedsiębiorco sprawdź ile możesz stracić