Podręczny sprzęt gaśniczy

Gaśnica – podręczne urządzenie służące do gaszenia pożarów. Mniejsze gaśnice 1 kg najczęściej stosuje się w samochodach osobowych, większe w obiektach publicznych i przemysłowych.

Gaśnica w samochodach jest wymagana w krajach, które podpisały Konwencję o ruchu drogowym w Wiedniu – wymaga ona by pojazd posiadał obowiązkowe wyposażenie z kraju aktualnej rejestracji. Dlatego też jadąc do kraju sygnatariusza konwencji pojazdy zarejestrowane w Polsce muszą posiadać gaśnicę, nawet w tych krajach, gdzie zrezygnowano z obowiązku jej posiadania.

Istnieją także agregaty gaśnicze złożone z jednej lub większej liczby dużych gaśnic zaopatrzonych we wspólną dyszę i umieszczonych na dwukołowym podwoziu.

Gaśnica mogą zawierać różne środki gaśnicze, dlatego wprowadzono jednolite oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:

  • A – do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,
  • B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,
  • C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,
  • D – do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,
  • E – do gaszenia pożarów urządzeń pod napięciem oraz pożarów w okolicy urządzeń elektrycznych
  • F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).

Możemy wyróżnić następujące rodzaje gaśnic: