Obowiązki właściciela budynku, obiektu lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej